گوناگونی نمک زندگی است

رنگ سال 2022 منتخب پنتون
یک رنگ آبی گرم و دوستانه .

رنگ های اطاق کودکان

منتحب رنگ سال

فرایند انتخاب رنگ ها در زندگی ما

گرایش های طراحی همیشه بازتابی ازفعالیت ها و جرکت های آگاهانه فرهنگی بوده است. بسیاری از طراحی ها و انتخاب رنگ ها بازتاب مستقیم آنچه در سال های اخیر و حتی دهه گذشته رخ داده است است. پیش بینی ما در سال 2023، ایده تأمل است - انعکاس در مورد آنچه برای ما مهم تر است، رابطه ما با سیاره ای که زندگی می کنیم و حتی نحوه تعامل ما با دیگران: آرامش، مبدأ، دوگانگی

تاریخچه رنگ های منتخب سال

شیوه انتخاب رنگ های سال

رنگ های سال

شیوه انتخاب رنگ های سال

شیوه انتخاب رنگ ها

انتخاب رنگ یک جهت است. این یک آگاهی در حال توسعه یا ترجیح در حال ظهور برای یک رنگ یا چندین رنگ است. بنابراین، یک رنگ منتخب می تواند طرز فکر ما را در مورد یک رنگ و نحوه خرید کالاهای مصرفی تغییر دهد. به طور خلاصه، ما دائماً از طریق رسانه رنگ ارتباط برقرار می کنیم.در اینجا روش دیگری برای تعریف یک روند وجود دارد: "مد یک حرکت سریع است، یک روند چیزی است با کمی کاربردی و هدف، و یک سبک چیزی است که به طور مداوم خود را در طول زمان دوباره اختراع می کند تا به یک کلاسیک تبدیل شود." - لیندا دیفرانکو،

شیوه انتخاب رنگ های سال

رنگ های سال

شیوه انتخاب رنگ های سال

گوناگونی نمک زندگی

تازگی یک رنگ میل به رنگ ایجاد می کند. به طور معمول، یک رنگ در حال ظهور کاملاً متفاوت از آنچه قبل از آن بود است. دنبال کردن یک روند فرصتی برای تجربه چیزی تازه و هیجان انگیز است. گوناگونی نمک زندگی است. شاید این توضیح دهد که چرا ما از یک رنگ جدید استقبال می کنیم و چرا این باعث فعالیت مصرف کننده می شود