ارائه راه کار تخصصی از طریق
مشاوره، مشارکت و همکاری

با تجهیزات ساخت ایتالیا
با بیش از 1000 انتخاب رنگی

Choose A Paint Color Family

سرویس تخصصی دکوژان یک سکوی فناوری دیجیتال است که مدیریت پروژه و خدمات رنگ آمیزی را برای تیم های مدیریت ساختمانی و پیمان کاران نقاشی ساده می کند

با توجه به شرایط فعلی کرونایی و کوید 19 ممکن است رنگ منتخب شما 10-12 روز طول بکشد تا به آدرس پستی شما برسد. اگر شما یک رنگ کار حرفه ای هستید و باید سریعتربه رنگ دلخواه بپردازید ، لطفاً با دفتر فروشگاه تماس بگیرید

PPG Services Delivers

سرویس های تخصصی دکوژان

    • یک راه حل جامع از محصولات رنگی با کیفیت ، دسترسی به نقاشان حرفه ای مستقر در سطح کشور و فناوری نوآورانه برای ساده سازی مدیریت پروژه و پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتری.

  • سازگاری، کارایی، سرعت و صرفه جویی حاصل از یک رویکرد پایا برای ساده سازی و دیجیتالی کردن فرآیندهای رنگ آمیزی .

  • خدمات متمرکز دکوژان مبتنی بر مشتری مداری و درک دقیق نیازهای مشتری از طریق 35 سال تجربه دراین صنعت است.